26/11/2015

Dotaz:

Dobrý den. Obdržel jsem komplexní lázeňský pobyt v Luhačovicích. Mám možnost změnit Luhačovice za Karlovy Vary? V návrhu na láz.péči navrhoval Luhačovice a K.Vary.

Odpověď JUDr. M. Sýkory:

Problematiku lázní upravuje s účinností od 6. ledna 2015 zákon o veřejném zdravotním pojištění. V tomto zákoně jsou nově definovány podmínky pro úhradu lázeňské léčebně rehabilitační péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a to v § 33 a příloze č. 5.

Obecný postup je takový, že po potvrzení revizním lékařem zdravotní pojišťovny je návrh předán smluvnímu zdravotnickému zařízení dle určení navrhujícího lékaře na návrhu.

Jinými slovy, jestliže po schválení Vašeho návrhu na komplexní lázeňskou péči, který jste u praktického podepsal, máte zájem změnit místo poskytnutí zdravotní péče, zkuste kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu, aby návrh poslala jinému zdravotnickému zařízení, případně pokud by byl návrh odeslán, domluvte se přímo s lázeňským hotelem v Luhačovicích.

Děkuji, M. Sýkora