04/01/2016

Otázka:  Dobrý den, Rád bych poprosil o radu ohledně podání výpovědi ze zaměstnání. Jsem pacient s IBD, nyní na biologické léčbě. Již několik let můj zdravotní stav kolísal. Poslední léta se plynule zhoršuje v současné době jsem byl opět uznán jako invalidní prvního stupně.

Jelikož vím, že je můj zdravotní stav také závisí na psychické pohodě. Rozhodl jsem se ukončit pracovní poměr ve kterém jsem 8 let a přestěhovat se z města na vesnici, kde bych si rád našel nové zaměstnání pouze na částečný úvazek.

Potřeboval bych pomoc s tím jak formulovat mou výpověď tak abych mel šanci dostat plnou podporu v nezaměstnanosti.V současné době mám zaměstnání v Ostravě, přestěhoval bych se rád o 150km dále, není v mých silách takto pravidelně dojíždět. Jakým způsobem do výpovědi správně uvést, že se jedná výpověď ze zdravotních důvodu?

Odpověď JUDr. Michala Sýkory:

Pracovní poměr lze ukončit mimo jiné výpovědí anebo dohodou. Výpověď ze strany zaměstnance nemusí být odůvodněna a platí, že po skončení výpovědní doby zaniká pracovní poměr. Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte tehdy, pokud jste získal v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců, požádal krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, u které jste veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a ke dni k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nejste poživatelem starobního důchodu.

Je zřejmé, že nárok na podporu v nezaměstnanosti není vázán na způsob skončení pracovního poměru.

Nicméně způsob výpovědi má vliv na výši podpory v nezaměstnanosti. Podle zákona platí, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážnými důvody se rozumí mj. i zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodných zvláštního zřetele.

Jinými slovy platí, že ve výpovědi bych doporučoval uvést konkrétní zdravotní důvody, které vedou k ukončení pracovního poměru. Úřad práce bude pravděpodobně vyžadovat lékařské zprávy a je na jeho uvážení, zda tyto důvody posoudí jako vážné a přizná plnou podporu v nezaměstnanosti. V opačném případě by přiznal podporu zkrácenou. Nicméně se domnívám, že objektivní zdravotní důvody by úřad práce měl zohlednit.

S pozdravem JUDr. M. Sýkora