19/05/2018

Slyšel jsem o proplacení cestování na biologickou léčbu Crohna. Chtěl bych vás požádat o nějaké bližší informace.

odpovídá JUDr. Michal Sýkora

Problematiku proplácení cestovních nákladů v souvislosti se zdravotní péči upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. V první řadě má pojištěnec nárok na přepravu na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.

Jestliže pojištěnec má nárok na přepravu vozidly zdravotnické služby (viz výše), potom se může rozhodnout pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou, to však za předpokladu, že ošetřující lékař takovou dopravu schválí. Zákon tedy vyžaduje tři podmínky, aby měl pojištěnec nárok na náhradu cestovních výdajů soukromým vozidlem: (i) musí to vyžadovat zdravotní stav pojištěnce, (ii) soukromé vozidlo musí být řízeno jinou osobou než pojištencem, (iii) ošetřující lékař musí takovou dopravu schválit. Pojištěnec má navíc nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout. Jinými slovy platí, že pokud pacient, který je z Klatov, a biologická léčba by mu byla poskytována (např. z důvodu studia) v Brně, tak za splnění všech podmínek by měl nárok na proplacení cestovného pouze v úseku Klatovy – Plzeň (neboť v Plzni je nejbližší poskytovatel péče, které je schopen danou péči poskytnout).

Závěrem uvádím, že proplácení cestovného je výjimečnou záležitostí, není spjato se sociálním postavením pacienta, ale vázáno výlučně na jeho zdravotní stav. S tímto přístupem lze obecně souhlasit, neboť ze zdravotního pojištění by měla a priori být hrazena nákladná zdravotní péče (kam bezesporu biologická léčba patří), než proplácení cestovného. V opačném případě by systém zdravotního pojištění zkolaboval.