28/10/2015

Dotaz:

Dobrý večer,měl bych prosím dotaz,manželka onemocněla cca před 4 lety crohnovou nemocí,po všech možných vyšetřeních a neskutečných bolestech různých dietách se zjistilo toto onemocnění střev, po zaléčení, stále se opakující problémy, tudíž práci omezila na zkrácený úvazek, byl přiznán id 1.stupně, po opakujících se potížích, musela být odoperována v Praze na klinice.

Nyní byla přizvána před komisi, kde jí oznámili: že vzhledem k tomu, že zatím není žádný zánět, id odebírají. Nedovedu si představit, jak pracuje na plný úvazek a směny, předem díky za odpověd.

Odpověď JUDr. Michala Sýkory:

Od 1.1.2010 se invalidní důchod rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně, na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně a na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti
pojištěnce.

Obecně platí, že nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci, který splnil mj. tyto podmínky:

  • nedosáhl ještě 65 let věku,
  • stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně,
  • získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Vyhláška o posouzení invalidity stanoví následující meze poklesu pracovní schopnosti u pacientů s Crohnovou nemocí anebo Ulcerózní kolitidou, a to v závislosti na stavu pacienta:

  • 10% – 20% – stavy uspokojivě stabilizované, občasná zhoršení s průjmy, laboratorně mírná aktivita,
  • 30% – 40% – středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, rentgenové, radionuklidové, se značným snížením celkové výkonnosti,
  • 60% – 70% – těžké formy, s komplikacemi střevními (abscesy, stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, očními, hepatobiliárními, ledvinovými) a nutričními (malnutrice, metabolická osteopatie, anemie), těžké snížení celkové výkonnosti).

Pacient má nárok na invalidní důchod tehdy, pokud splňuje uvedené zákonné podmínky. Podstatný pro přiznání invalidního důchodu je zdravotní stav pacienta, který zjišťuje posudkový lékař ČSSZ. Lékař ve svém posudku uvede, zda a v jaké míře je snížena pracovní schopnost žadatele. Na základě posudku – ve spojení s dalšími podklady – rozhodne ČSSZ o přiznání (anebo o nepřiznání) invalidní důchodu. Proti posudku lékaře není přípustný opravný prostředek. Námitky, tj. opravný prostředek, můžete podat proti samotnému rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, kterým Vám, resp. Vaší manželce, byl odebrán invalidní důchod prvního stupně. Námitky je nutno podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým bylo takto rozhodnuto.

V námitkách je mj. třeba argumentovat tak,že zdravotní stav je takový, jaký vyžaduje výše uvedená vyhláška a že jsou splněny podmínky pro nárok na invalidní důchod. Doporučuji k námitkám přiložit aktuální lékařskou zprávu lékaře, který popíše aktuální zdravotní stav (ze zprávy by mělo být patrno, že zdravotní stav je takový, že se jedná o středně těžkou formu nemoci).