14/01/2018

Netrpím Crohnem, manželka má ale roztroušenou sklerózu. Díval jsem se na nové skutečnosti pronikající do Čech. Crohn podle nových poznatků vlastně není žádný Crohn, ale paratuberkulóza – mycobacterium avium paratuberculosis. Dokonce v USA se již přejmenovali i diskusní fora, česky jsem o tom zatím nezachytil ani řádek, nebo se pletu? V Evropě je již patentován a v USA schválen pro běžné nasazení lék RHB-104 od firmy REDHill. Jsou to celkem běžná ATB proti tuberkuloze i v ČR dostupná. Měla by to být pecka, asi jako když Robert Koch objevil bacil tuberkulozy – a nic. Mě to zajímá, anobrž tam existuje predikace spojení s roztroušenou sklerózou – stejný bacil, stejná léčba. Tam je to ale teprve v testech.

Odpověď MUDr. Petry Matějkové, PhD.  

Crohnova choroba je stále chorobu, kde jednoznačná příčina nebyla odhalena. Podezření, že se na rozvoji Crohnovy choroby může podílet mycobakterie, je známo desítky let. Do této doby se to ale zatím nepodařilo jednoznačně prokázat. Je pravda, že v současné době Redhill provádí celosvětově studie účinnosti těchto léků u Crohnovy nemoci, takových studií na různé typy (např. biologické) léčby probíhají desítky. V rámci této studie byl předčasně ukončen nábor pacientů dříve než se dosáhlo požadovaného vzorku, což může ukazovat na slibnou účinnost, nicméně je nutno počkat na konečné výsledky, které by měly být k dipozici během roku 2018. Jaká je přesná situace těchto studií u pacientů s roztroušenou sklerózou nevím, protože to je mimo můj obor. Obecně lze říci, že extrapolace výsledků různých typů léčby u onemocnění jako je Crohnova choroba, RS, revmatoidní artritida aj. zatím bohužel stále selhává. Např. natalizumab, který je běžně užíván v léčbě RS, se v léčbě střevních zánětů neuplatnil. Stejně tak některé jiné molekuly biologické léčby, které jsou užívány v revmatologii, v léčbě střevních zánětů nefungují. Důvodem nejspíše bude zejména to, že stále neznáme hlavní příčinu těchto onemocnění. Jak to dopadne s léčbou mykobakterií, uvidíme.