24/02/2014

Jiří se ptá:

„Chci se zeptat, jaké jsou běžné hodnoty leukocytů při užívání přípravku Imuran? Někteří lékaři specializující se na IBD, se kterými jsem se setkal, říkají, že problematická je hodnota až pod 3,0, jiní doporučují přerušit léčbu Imuranem při hodnotě 3,5 a ve formuláři pro krevní obraz stojí, že běžná hodnota leukocytů je 4,0-10,0. Jaké jsou příčiny těchto rozdílů?

A jaká hodnota je problematická? Existují nějaké studie, které se této tématice (hodnotám leukocytů při aplikaci Imuranu) věnují? Děkuji za odpověď.“

Odpověď pana doktora:

„Imuran je imunosupresivní lék, který blokuje vznik nových leukocytů (bílých krvinek) v kostní dřeni a tím tlumí aktivitu střevního zánětu. Lék v praxi skutečně nejlépe funguje u pacientů, u kterých sníží hodnotu leukocytů na hodnoty kolem 3 – 3.5 x 10na9/l.
Při hlubším útlumu kostní dřeně a dalším poklesu leukocytů pod 2.5 x 10na9/l může docházet k nežádoucím infekčním komplikacím a neschopnosti organismu se bránit proti běžným infekcím.

Lékaři se většinou řídí svou zkušeností, zvyklostí svého pracoviště a částečně i svou odvahou – jakou hodnotu leukocytů ještě tolerují než sáhnou ke snížení dávky Imuranu.
Dalším aspektem při rozhodování o úpravě dávkování Imuranu je také rozpočet leukocytů, tzn. počet podtypů leukocytů (neutrofilní leukocyty, lymfocyty atd.) Ty se vždy stanovují společně s krevním obrazem a při velmi nízké hodnotě lymfocytů je někdy třeba snížit dávku Imuranu i při ještě celkově dostatečně vysoké hodnotě leukocytů. Např. když leukocyty jsou 5 a lymfocyty budou 0.1, tak je jistě nutné dávku ihned snížit.“