12/11/2013

Pacientka Lucie se ptá: 

„Vážený pane Sýkoro, měla bych otázku týkající výše částečného invalidního důchodu. Částečný invalidní důchod mi byl přiznán a vyměřen již v 17 letech, v době kdy jsem byla studentkou gymnázia a neměla žádné příjmy. Po vysoké škole jsem začala pracovat na plný úvazek. Chtěla bych se zeptat, zdali se může částečný invalidní důchod zvýšit – jelikož nyní odvádím již několik let daně a jsem výdělečně činná. Děkuji“

Odpověď JUDr. Michala Sýkory:

„Dobrý den, bohužel současná právní úprava nezná „dopočet“ invalidního důchodu. Jestliže Vám byl přiznán invalidní důchod, máte právo vykonávat výdělečnou činnost, přičemž není podstatné, zda se jedná o výdělečnou činnost ve formě závislé nebo samostatné výdělečné činnosti, jaký je příjem z této činnosti a jaký je rozsah pracovního úvazku. Bohužel tyto příjmy nemají vliv na výši přiznaného invalidního důchodu; avšak budou mít vliv až v případě přiznání starobního důchodu.

Pro výkon jakékoliv výdělečné činnosti jsou invalidní důchodci limitováni pouze svým zdravotním stavem, nikoliv zákonným omezením. U poživatelů částečných invalidních důchodů probíhají tedy kontroly, zda nadále trvá částečná invalidita.

Dovoluji si rovnou malé upozornění, že pokud pracujete na plný úvazek, potom teoreticky může posudkový lékař, resp. ČSSZ, dospět k závěru, že nesplňujete podmínky pro další výplatu invalidního důchodu.