10/04/2014

Nedávno jsme Vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky připravuje změny v tzv. lázeňské vyhlášce. Našemu spolek se podařilo po téměř dvouletém boji dosáhnout toho, aby pacienti trpící Crohnovou nemocí a Ulcerózní kolitidou měli rovný přístup k péči a aby lázeňská péče nebyla svázána s nynějšími, leckdy nesmyslnými, požadavky.

Vyhláška měla nabýt účinnosti dne 1.4.2014, případně 1.5.2014. Je velká škoda, že Ministerstvo zdravotnictví nestihlo vyhlásit změnu ve sbírce zákonů, neboť dnešního dne (2. 4. 2014) Ústavní soud České republiky rozhodl o zrušení celé  původní (nevhodné) lázeňské vyhlášky s tím, že je protiústavní. Podle názoru soudu totiž podmínky poskytnutí péče musí být stanoveny zákonem, nikoliv vyhláškou. Soud vyhlášku zrušil ke dni 31.12.2014.

Praktické dopady na pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou

Z uvedeného plyne, že dosud platná (a pro pacienty trpící Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou nevhodná) úprava bude účinná až do konce roku. Předpokládáme, že Ministerstvo návrh nové vyhlášky s našimi změnami „převede“ do zákona. Každopádně nová úprava dozajista nebude účinná od května 2014.

Paradoxně nám vydané rozhodnutí Ústavního soudu uškodilo, neboť nebýt jeho, potom lepší podmínky pro pacienty platily již nyní. Lze teoreticky uvažovat o jiném řešení, které by Ministerstvo zdravotnictví mohlo využít, aby změny začaly platit dříve – přes neústavnost vyhlášky by se provedla její změna tak, jak byla navržena.

Náš boj tak nekončí, aktuální situaci budeme nadále sledovat, zejména proces přípravy zákona a pevně věříme, že náš boj bude završen úspěchem.

Dne 2.4.2014

JUDr. Michal Sýkora
místopředseda spolek Pacient IBD