13/10/2014

Na letošní Svatováclavské IBD konferenci jsme v sobotu 27. 9., přivítali 100 pacientů z celé ČR, kteří si přijeli poslechnout nejen odborné přednášky, ale využili možnost diskutovat s lékaři, právníkem spolek nebo navázat nové kontakty s ostatními pacienty.

Čestné členství

V rámce konference bylo také uděleno čestné členství ve spolek Pacienti IBD Doc. MUDr. Vladimíru Zbořilovi, CSc. a NEJ IBD sestřičce roku 2013 paní Věře Boldišové.

 

Obsah IBD konference

Na začátku konference byl přednášky zaměřeny na novinky v léčbě IBD, revmatologické problémy související s IBD, informace o umělé výživě. Dále se pak uskutečnily přednášky z oboru gynekologie, zejména s orientací na mateřství v souběhu s IBD; kožní problémy a komplikace u pacientů s IBD. V závěru byli účastníci informováni o právní problematice v oblasti invalidních důchodů a lázeňské péče. Přednáškovou část konference uzavřelo vystoupení psychologa a panelová diskuze s odborníky.

Fotogalerie z konference na flickr.com

 Videa z konference (dostupná pro přihlášené členy spolek)

 

Informace o spolek a projektech WC Karta a WC kompas

Další část konference byla věnována činnosti spolek Pacienti IBD, informací o projektech WC karta (v září 2014 vydáno 385 karet a osloveno ke spolupráci více než 60 soukromých i veřejnoprávních subjektů) a WC kompas (oficiální spuštění 1. 10. 2014).

Také bylo vyhlášeno pořádání Světového dne IBD 2015, jehož program by měl vzejít především z pacientských nápadů a aktivit. Jeho součástí bude také vyhlášení NEJ IBD sestříčky 2014. Tuto anketu bude nově pořádat spolek Pacienti IBD.

Vyhlášení vítězů pacientské fotosoutěže 

Byli také vyhlášeni vítězové pacientské “Letní soutěže 2014 aneb nebojme se s IBD cestovat”. Během které mohli pacienti s IBD, posílat fotografie a pohlednice z letních cesta dovolených. Na základě hlasování veřejnosti, které proběhlo na facebookové stránce spolek www.facebook.com/pacientiIBD, byli vybráni vítězové ve fotografické části soutěže. Z důvodu malého počtu pohledů, byli vítězové v pohlednicové kategorii losováni na konferenci.

Představení virtuální pacientské výstavy

Pacienti také představili vlastní fotografickou virtuální výstavu (http://bit.ly/crohnova-vystava), která má dokumentovat život a boj pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

 

Svatováclavská IBD konference 2014 se uskutečnila za podpory grantu Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších sponzorů:

AbbVie s.r.o.
MSD
Medimport
Tillotts Pharma
Ferring Léčiva, a. s.
4 LIFE Pharma
B.Braun Medical
Takeda
Noviere s.r.o. 
Crohnex EU s.r.o 
Higi-WC s.r.o.
Kofola a.s.
DANONE a.s.

Velmi si vážíme a děkujeme nejen jim, ale také všem, kteří se konference účastnili.

Výsledek vyhodnocení spokojenosti účastníků konference

V rámci konference proběhlo dotazníkové šetření mezi účastníky, které mělo za cíl zhodnotit kvalitu konference a pomoci připravit konferenci příští rok. Kromě toho budeme rádi, pokud nám pošlete další náměty pro přednášky na příští konferenci v roce 2015. 

Prezentace výsledků dotazníkového šetření (PDF 513 KB)