01/12/2016

Ve středu 30. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konala pracovní skupina s pacientskými organizacemi na téma Pacientské organizace: definiční kritéria a role v českém zdravotnictví. Tohoto jednání se zúčastnil také zástupce Pacienti IBD z.s.

Účastníci se vyjadřovali formou volné diskuse a brainstormingu k problematice poslání pacientských organizací, činnosti pacientských organizací, jejich přínosu pro systém poskytování zdravotních a sociálních služeb. Diskutovali konkrétní kritéria potřebná k definování pacientské organizace, jako je právní forma, účel organizace, hlavní činnost organizace, podíl pacientů na řízení organizace, nezávislost organizace a transparentnost organizace se zaměřením na možnosti v České republice. Účastníkům byla také podrobněji prezentována situace pacientských organizací v Německu.

Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR připomněli existenci e-mailové adresy , kam je možné poslat náměty na další jednání.