12/12/2016

Ve dnech 8. a 9. prosince 2016 se konalo třetí reprezentativní setkání organizace ECCO (European Crohn‘s and Colitis Organisation). Představitelé jednotlivých zemí se sešli ve Vídni. Pracovní skupiny se účastnil také zástupce organizace Pacienti IBD z.s.

Jednotlivé země přestavily své projekty realizované pacientskými organizacemi. Za Českou republiku byl představen projekt Podpora vydávání WC karet, který byl v roce 2016 podpořen ze strany Ministerstva zdravotnictví České republiky. Díky finanční podpoře mohlo být osloveno 4 000 lékařů na území České republiky s problematikou idiopatických střevních zánětů a existencí WC karty, jež napomáhá zlepšit situaci těchto pacientů. Zároveň bylo představeno zapojení měst do tohoto projektu, jež umožnila zdarma vstup či přednostní vstup na WC držitelům WC karty. Tyto a obdobné projekty by měly zabezpečovat pacientům s idiopatickými střevními záněty zvyšování kvality života. Zajímavým projektem jsou např. vzdělávací dny o IBD ve velkých městech v Polsku, možnost chatu pacientů IBD v Německu či zajištění podpory průvodce pacientům IBD v Holandsku.

Účastníci setkání byli také informování o tématu vzdělávání IBD zdravotních sester, možného rozvoje e_health pro potřeby pacientů IBD a přípravě překladů Guideliness – pacient s IBD.