Vážení,

s prosbou o spolupráci se na naše spolek obrátila studentka 3.ročníku bakalářského studia, obor Všeobecná sestra, na Fakultě zdravotnických studií v Pardubicích. V rámci své bakalářské práce zpracovává téma Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou. Součástí práce je i dotazníkové šetření.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se týká Vašeho onemocnění. Online dotazník naleznete na stránce:dotaznik-pro-pacienty-s-croh.vyplnto.cz/

Výsledek bakalářské práce bude se svolením studentky zveřejněn i na stránkách našeho spolek.

Naše spolek se snaží podporovat výzkumné aktivity v oblasti IBD. Předem Vám děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.

S pozdravem

Martina Pfeiferová
předsedkyně spolek