Vážení,

s prosbou o spolupráci se na naše spolek obrátila studentka Vysoké školy ekonomické v Praze,  Fakulty managementu. V rámci své bakalářské práce zpracovává téma Management pacientů s diagnózou IBD (zatím pracovní název). Součástí práce je i dotazníkové šetření.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se týká Vašeho onemocnění. Online dotazník naleznete na stránce: login.oursurvey.biz/3586

Výsledek bakalářské práce bude se svolením studentky zveřejněn i na stránkách našeho spolek.

Naše spolek se snaží podporovat výzkumné aktivity v oblasti  IBD. Předem Vám děkujeme za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku.

S pozdravem

Martina Pfeiferová
předsedkyně spolek