14/05/2013

Ve spolupráci s naším partnerem Koalice pro zdraví, o. p. s. informujeme: 

Vážené dámy, vážení pánové,

všichni dobře víte, že je mnoho pacientů, kteří by měli zájem o pracovní možnosti, ale mají obavy, že nezvládnou nápor plného úvazku. ČR není příliš vstřícná vůči zaměstnávání zdravotně postižených na částečný úvazek s tím, že by si zaměstnanec mohl také zvolit pracovní dobu, která mu co nejvíce vyhovuje.

Proto jsme se snažili vyjednat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou možnosti zaměstnávání, kde by byl zaměstnavatel maximálně vstřícný k potřebám zaměstnanců. VZP je ochotna tuto vstřícnost aplikovat v praxi, když nabízí pracovní příležitost pro uchazeče o zaměstnání se zdravotním postižením.

Aktuální pracovní příležitosti naleznete zde: http://vzp.sprace.cz/nabidky-zamestnavatel/vseobecna-zdravotni-pojistovna-ceske-republiky/volna-mista-f41121.html
I když není přesně specifikováno, že se jedná o práci na částečný úvazek, máte možnost na základě dohody s potenciálním zaměstnavatelem přizpůsobit pracovní režim Vašim potřebám.

Ocenili bychom, kdybyste nás pak informovali o svých zkušenostech.

Srdečně zdraví

Koalice pro zdraví, o.p.s.
info@koaliceprozdravi.cz