08/02/2016

Ve dnech 4. – 6. 2. 2016 se ve španělské Barceloně konal workshop zaměřený na problematiku biologické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty. Workshop byl konaný pod záštitou The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA).
Setkání bylo zaměřeno na vysvětlení podstaty biologické léčby a rozdílů mezi biologickou a klasickou konvenční léčbou pacientů s IBD. Účastníci diskutovali také např. roli pacientských organizací při sestavování pravidel farmakoterapie či příklady dobré praxe zemí jako je Španělsko, Norsko apod. Velmi zajímavý příspěvek se týkal problematiky možnosti přístupu pacientů k biologické léčbě či např. tvorby zdravotních politik.
Zástupce České republiky prezentoval současnou situaci pacientů IBD, možnosti biologické léčby či aktivity spolku Pacienti IBD z.s. zaměřené na podporu pacientů s IBD.
Účast spolku Pacienti IBD z.s. byla umožněna na základě projektu “Rozvoj spolupráce s TheEuropean Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” podpořeného Úřadem vlády.