21/10/2015

Dne 19.9.2015 se konala členská schůze, resp. dle stanov náhradní členská schůze, našeho spolku Pacienti IBD z.s. Schůze se zúčastnilo dvacet členů spolku, kteří byli informováni o dění v roce 2015, o projektech WC karta a WC kompas a o dalších plánech spolku. Důležitým bodem rovněž bylo zvolení nových členů výkonného výboru na čtyřleté funkční období od 1.12.2015 a členů kontrolní komise na totéž funkční období.

Zvoleni do výkonného výboru byli čtyři dosavadní členové: Veronika Hanzlíková, Jakub Jelínek, Martina Pfeiferová a Michal Sýkora. Zcela novým členem se stala Lucie Laštíková, která se spolkem již delší dobu spolupracuje. Do kontrolní komise byli zvoleni všichni současní členové, tj. Karel Dušek, Pavel Hanzlík a Lenka Slabá.

Výkonný výbor následně zvolí ze svých členů předsedu spolku a místopředsedu, kontrolní komise bude volit pouze předsedu. O tom, kdo povede na další období naše spolek, budeme členy samozřejmě informovat:

Předsedkyní spolku byla zvolena PhDr. Martina Pfeiferová, místopředsedou pak JUDr. Michal Sýkora. 

Výkonný výbor v zásadě určuje základní směřování spolku, rozhoduje o pořádání jednotlivých akcí a jejich financování, spolupracuje s lékaři, komunikuje se zdravotními pojišťovnami a orgány státní správy a účastní se i mezinárodních setkání pacientských IBD organizací.

Kontrolní komise je orgánem, který zejména dohlíží na hospodaření a chod spolku. Funkci v obou orgánech vykonávají členové ve svém volném čase, bez nároku na stálou měsíční odměnu.

JUDr. Michal Sýkora, právník, člen výkonného výboru Pacienti IBD z.s.