03/02/2015

Výměna průkazů OZP / ZTP v roce 2015

Tato informace se týká pacientů, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod nebo dočasných průkazů osob se zdravotním postižením (OZP), které byly vydávány do 31.12.2013.

Všichni tito držitelé uvedených průkazů by měli v době od 1.4.2015 do 31.12.2015 zajistit výměnu na příslušném Úřadu práce za nový průkaz OZP ve tvaru plastové kartičky. V opačném případě nevyměněné průkazy pozbývají nejpozději 31.12.2015 platnosti a nebudou na ně moci být čerpány výhody.

Postup výměny průkazů

Dle sdělení Úřadu práce České republiky by měl být aplikován tento postup: 

1. Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP.

2. U osob, které mají průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se sami přihlásily k výměně průkazu (ÚP negarantuje, že má stoprocentní evidenci držitelů průkazů OZP, neboť dříve tuto agendu zajišťovaly obce a při předávání dokumentace mohlo dojít ke ztrátě některých podkladů). Pokud tedy nejste příjemci příspěvku na mobilitu a jste držiteli některého z průkazů OZP, doporučujeme Vám, abyste se ozvali ÚP s tím, že žádáte o výměnu průkazu. Dále bude nutné prokázat oprávněnost přiznání průkazu OZP- např. rozhodnutí o přiznání průkazu OZP.

Každý žadatel o výměnu průkazu vyplní žádost, která je v elektronické formě na portálu MPSV ČR.

Společně s vyplněným formulářem žádosti je nezbytné dodat také fotku velikosti průkazové fotografie (jako na občanský průkaz).

Další informace k této problematice najdete v tiskové zprávě MPSV (PDF soubor ke stažení, cca 400KB) nebo na webu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

JUDr. Michal Sýkora
místopředseda spolek