20/04/2015

Transformace OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY (PACIENTI IBD) na Pacienti IBD z.s.

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1.1.2014, stanoví povinnosti pro dosavadní občanská spolek, zejména ukládá povinnost zesouladnit stanovy spolek s novým občanským zákoníkem. Rovněž je těmto subjektům uloženo, aby zveřejnili některé údaje ve spolkovém rejstříku. Lhůta pro splnění končí 31.12.2016.

Naše spolek (nový právní pojem je však spolek) všechny výše uvedené povinnosti splnilo již s předstihem. V březnu 2015 schválil výkonný výbor nové znění stanov, přičemž nejdůležitější změny představujeme:

 • Nový název spolek zní: Pacienti IBD z.s. (Jedná se o kratší a již používaný název. Zkratka z.s. znamená zapsaný spolek).
 • Spolek změnil sídlo na novou adresu: Polská 15, Praha 2 – Vinohrady, tj. na místo, kde se nachází kancelář spolku.
 • Spolek nově může vykonávat i podnikatelskou činnost, tzv. volnou živnost – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (zisk z této činnosti může být použit pouze pro hlavní spolkovou činnost).
 • Spolek má tyto orgány: členskou schůzi, výkonný výbor, předsedu, místopředsedu a nově kontrolní komisi
   • členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, která rozhoduje o volbě a odvolání členů výkonného výboru a kontrolní komise,
   • výkonný výbor zůstal pětičlenný a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku,
   • kontrolní komise je novým tříčlenným orgánem, který zejména dohlíží na hospodaření a chod spolku,
   • na přechodné období do 1.12.2015 zvolil členy kontrolní komisi výkonný výbor s tím, že na Svatováclavské konferenci v září 2015 členové spolku zvolí členy výkonného výboru a kontrolní komise na další funkční období. 

Aktuální znění stanov je k dispozici ke stažení

Všechny změny v souladu se zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob byly Městským soudem v Praze zapsány. Výpis z rejstříku je volně dostupný z webové adresy www.justice.cz, kde se po zadání názvu (Pacienti IBD) nebo IČ (22720936) objeví kompletní informace.

Pevně věříme, že tyto změny zjednoduší práci spolku tak, aby maximum času bylo věnováno zlepšení celkové péče o pacienty trpící idiopatickými střevními záněty.

JUDr. Michal Sýkora
místopředseda Pacienti IBD z.s.