16/10/2014

Klinika ISCARE má nejmodernější zařízení v boji s civilizačními chorobami střev

Praha má nové zařízení pro diagnostiku a léčbu onemocnění trávicí trubice.

Klinické centrum ISCARE otevřelo špičkovou endoskopickou vyšetřovnu a zákrokový sál, který je první tohoto typu ve střední Evropě. Koncept vyvinutý firmou Olympus s názvem EndoALPHA využívá nejmodernější interaktivní techniku s vysokým rozlišením FullHD. Pacientům nabídne přesnější a rychlejší vyšetření a také větší pohodlí. Pro lékaře znamená nová technologie významný posun nejen v péči o nemocné, ale i v dalším vzdělávání a rozvoji léčby.

„Vybavení endoskopického pracoviště systémem EndoAPLHA patří v současnosti mezi nejmodernější zařízení, která jsou na světě v této oblasti dostupná. V celé Evropě ho pacientům může nabídnout pouze pět nemocnic,“ vysvětlil prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc, přednosta kliniky ISCARE.

Nový sál má jako jediný endoskopický sál v ČR kompletně skleněné stěny, což umožňuje snadnější udržování hygieny a výrazně se tím snižuje riziko přenosu infekce. Místnost je vybavena jednou velkoplošnou obrazovkou a dvěma menšími monitory, na kterých lékař pacientovi ukáže výsledek vyšetření a podrobně mu vysvětlí možnosti léčby. Jedná se především o zákrokový sál, kde se budou provádět endoskopické, terapeutické zákroky, jako je odstraňování menších nádorů trávicí trubice, zástava krvácení, nebo rozšiřování zúžených úseků trávicí trubice.

Sál poslouží ke vzdělávání lékařů

Nový sál je také plně interaktivní, což otevírá dosud ne zcela běžné možnosti v rozvoji léčby a vzdělávání lékařů. Nabízí možnost živého vysílání z prováděného výkonu např. na lékařské kongresy či on-line konzultace s odborníky na druhé straně světa. ISCARE plánuje svoji novou technologii poskytnout pro školení nových lékařů po celé České republice.

„Vyšetření pomocí techniky s nejvyšší kvalitou obrazu na třech monitorech umožňuje přesnější posouzení nálezu na sliznici trávicího ústrojí, umožní také intra-operační porovnání nálezů s předcházejícími vyšetřeními, nebo s výsledky jiných zobrazovacích metod jako je výpočetní tomografie, magnetická rezonance nebo ultrazvukové vyšetření, doplnil profesor Milan Lukáš.

Tento moderní, interaktivní přístup usnadní provádějícímu lékaři rozhodnutí o volbě léčebné strategie nebo o dalších nezbytných vyšetření. Zabudování přístrojů do zavěšených stativů usnadní manipulaci i přístup k vyšetřovanému pacientovi. Nově se také k endoskopickému vyšetření využije oxid uhličitý. Oproti vzduchu je pro pacient daleko příjemnější, rychleji se vstřebá a pacient po vyšetření netrpí bolestmi. Celkový vzhled sálu a uvedené přístrojové a technické vybavení přispívají ke zlepšení komfortu vyšetření pro pacienty.

ISCARE do novinky investoval zhruba šest milionů korun – čtyři miliony stálo zařízení zákrokového sálu, dva miliony pak přístrojové vybavení.

Boj s civilizačními chorobami střev

Nové pracoviště se specializuje zejména na diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů – Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, které patří do spektra civilizačních onemocnění. Pro obě nemoci je typické, že se objevují u mladších osob kolem dvacátého roku života. Jde o chronická zánětlivá onemocnění střev, která vyvolávají vleklé trávicí poruchy a výrazně mohou snižovat kvalitu života postižených pacientů. Jejich výskyt se v posledních dvaceti letech v ČR výrazně zvyšuje. Příčina vzniku střevních zánětů není známá, nicméně rozhodujícím způsobem se uplatňují změny ve stravování a v životním stylu, které umožňují, aby došlo ke klinickým projevům dané genetické vlohy u predisponovaných jedinců.

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty kliniky ISCARE I.V.F. a.s. je největší zařízení v ČR, které se na diagnostiku a léčbu těchto onemocnění specializuje. V centru ISCARE se dlouhodobě léčí přes 3.600 těchto nemocných z celého území ČR. Více než 460 z nich dostává nákladnou biologickou léčbu. Nový endoskopický sál EndoAPLHA se využije také pro tyto pacienty, k diagnostickým i léčebným účelům. Více informací o IBD.

O IBD centru ISCARE

Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty (IBD) je součástí kliniky ISCARE I.V.F. a.s.. Oddělení vede Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Centrum se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Vedle komplexní péče o nemocné s idiopatickými střevními záněty se zde provádějí také specializované endoskopické výkony – dilatace stenóz, polypektomie a slizniční resekce, terapie Zenkerova divertiklu. Pracoviště je vybaveno nejmodernější endoskopickou technikou.

Vedle této klinické činnosti v IBD centru ISCARE probíhá také intenzivní výzkumná činnost, která je zaměřena na odhalení příčin chronického průběhu střevních zánětů a také na nové možnosti medikamentózní léčby těchto nemocí. Centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a rovněž se podílí na několik mezinárodních evropských projektech ve spolupráci s univerzitami v Barceloně, Regensburgu a Nottinghamu. Aktivně se zapojilo i do projektů organizovaných Evropskou společností pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO). Další informace najdete na www.iscare.cz.