19/11/2014

POZOR ZMĚNA: Vzhledem k malému počtu přihlášených bude první setkání skupiny spojeno se seminářem Jak komunikovat s chronicky nemocným pacientem 4. 12. 2014. 


Na podzim 2014 bychom v Praze chtěli uspořádat úvodní setkání psychologické terapeutické skupiny pro pacienty se střevními chorobami. Setkávání by pak mělo mít pravidelnou formu až do pozdního jara 2015.

Náplň setkání terapeutické skupiny

Podobně jako některé dietní chyby mohou na celkový stav člověka s IBD působit některé stresové vlivy z psychologické a sociální oblasti, které sice nemají charakter biologické škodliviny, ale ve svých důsledcích zafungují úplně stejně. My totiž dnes už víme, že bolest psychická je prožívána se všemi důsledky stejně jako bolest tělesná.

Cílem našich setkávání by bylo takovéto vlivy rozpoznat a naučit se nemilé situace řešit tak, aby se nepodepisovaly na našem zdraví. Máme za to, že často se lidé mnohem víc dozví od „spolutrpících“, než od zdravotnického personálu, takže je to současně jakási burza nápadů.

Těšíme se na vás!

Vedoucí terapeutické skupiny

MUDr. Radkin Honzák CSc.

Počet účastníků

Maximálně 15, z toho minimálně 5 mužů.

Místo a čas setkání

  • Jednou týdně ve středy od 17:00; Od listopadu 2014 do května 2015.
  • Praha, konkrétní místo upřesníme

Registrace na setkání terapeutické skupiny

Registrace na akci je závazná! Zvažte, zda skutečně máte zájem a dostavíte se. Usnadníte nám tak pořádání akcí a vyhneme se případnému zrušení semináře nebo neobsazení semináře z důvodů, že se nedostaví ti, kteří se přihlásili. Děkujeme.