malignita

Studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku 2015

Aktualizace studie – již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující v jednotlivých zemích výskyt malignit a úmrtí…

Nová výzva ke Studii sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Vážené kolegyně, vážení kolegové lékaři, jak jistě víte, již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující…

Studie sledující incidenci nádorů a úmrtí u pacientů s diagnózou IBD zjištěnou v dětském věku

Aktualizace studie – pacienti IBD s malignitou nebo pacienti, kteří zemřeli. V rámci spolupráce s odd. dětské gastroenterologie Pediatrické kliniky UK 2.LF a FN Motol uveřejňujeme dopis Doc….