20/05/2015

Květen měsíc šíření povědomí o IBD v ČR

Každoročně je měsíc květen je celosvětově měsícem šíření povědomí o IBD – Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě, ale zejména o pacientech, kteří s těmito nemocemi žijí a statečně s nimi bojují.

Moc si vážíme toho, že i v ČR se k této aktivitě i letos připojilo spoustu našich spolupacienti, a to především díky snaze a nasazení Pajiny Sauerstromové. Proto rádi sdílíme pacientskou fotogalerii.

Světový den IBD 2015

Jak jste nejspíše zaznamenali je květen 2015 ve znamení šíření povědomí o IBD. Připojíme se ke každoročnímu WORLD IBD DAY.

V ČR se bude Světový den IBD konat 29. 5. 2015. V pěti městech (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Plzeň), se ve spolupráci s IBD centry, uskuteční den otevřených dveří, kam mohou pacienti i veřejnost přijít pro informace a setkat se s dalšími pacienty.

Dej si střeva dohromady!

Světový den IBD propaguje kampaň „Dej si střeva dohromady!“, jejímž cílem je nejen připoutat pozornost ke Světovému dni, ale také se zaměřuje na širokou veřejnost, kterou informujeme o Crohnově chorobě a ulcerózní kolitidě a nutnost včasného záchytu obou onemocnění.

On line pozvanka mailing

IBD pacienti jsou také samozřejmě vítáni a mohou se potkat s dalšími pacienty, vyzvednout propagační předměty, získat informace, konzultovat s lékaři atd.

Světový den IBD 2015 – den otevřených dveřích v pěti centrech léčby IBD, která se k pacientské aktivitě připojila a kam může veřejnost přijít zdarma konzultovat zdravotní stav v souvislosti s IBD a “dát si střeva dohromady”.

Přijďte do jednoho center od 9 do 13 hodin:

  • Praha, Klinické centrum Iscare Lighthouse, Interní gastroenterologická klinika, Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7
  • Brno, Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, Centrum pro IBD a biologickou léčbu, Jihlavská 20, 625 00 Brno
  • Ostrava, Nemocnice Vítkovice, Centrum péče o zažívací trakt, Zálužánského 15/1192, 703 84 Ostrava – Vítkovice
  • Hradec Králové, Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., Tř. Edv. Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové
  • Plzeň, FN Plzeň – Lochotín, I. interní kliknika, Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Na www.dejsistrevadohromady.cz jsou uvedeny všechny podrobnosti i další akce v květnu 2015.

Těšíme se na všechny, kteří se na nás na Světový den přijdou podívat a podpoří tak mezinárodní snahu o zvýšení informovanosti o IBD!

Tým Pacienti IBD