27/09/2014

Registrace na konferenci byla ukončena. Přesto, pokud máte zájem zúčastnit se, můžete napsat na , abychom ověřili dostupné kapacity a případně Vás zařadili na seznam účastníků. Děkujeme a těšíme se na shledanou na konferenci.

Zpráva z konference

Videa z konference
(dostupné přihlášeným členům spolek)

Další, již 9. ročník Svatováclavské pacientské konference proběhne 27. 9. 2014

Pozvánka na konferenci

Vážení přátelé, Občanské spolek pacientů s idiopatickými střevními záněty – „Pacienti IBD“ Vás srdečně zve na 9. ročník Svatováclavské IBD konference 2014. Konferenci pořádáme ve spolupráci s Pracovní skupinou pro idiopatické střevní záněty České gastroenterologické společnosti ČLS JEP v čele s prof. MUDr. Milanem Lukášem, CSc. a za podpory grantu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pozvánka na konferenci ve formátu PDF (cca 400 KB) ke stažení

Místo konání a obecná náplň konference

Konference se bude konat 27. 9. 2014, od 9:00 hodin v Konferenčním centru City, Na Strži 63/1676, 140 62 Praha 4 – Pankrác.

V rámci programu vystoupí odborníci z různých oborů, které souvisí s problematikou IBD. Dostatečný prostor věnujeme také diskusi s odborníky. V rámci konference pro Vás bude zdarma připraveno občerstvení a oběd. Úplný program konference naleznete v září 2014 na našem webu crohn.cz.

Program konference

Máme pro Vás konečný program konference:

Od 8:30
Registrace účastníků

9:00
Zahájení konference
Výkonný výbor Občanského spolek pacientů IBD

9:05
Novinky v léčbě IBD
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, ISCARE a. s.

9:35
Revmatologické problémy u IBD pacientů
Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D., Revmatologický ústav

10:05
Výživa v pohybu
MUDr. Petr Wohl, IKEM Praha

10:35 – 11:15
PŘESTÁVKA NA KÁVU

11:15
Gynekologické problémy, těhotenství a porod u IBD pacientek
Doc.MUDr. Michal Zikán, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

11:45
Kožní problémy u IBD pacientů
MUDr. Kateřina Jůzlová, FN Na Bulovce, Dermatovenerologická klinika

12:15 -13:15
OBĚD

13:15
Právní problémy IBD pacientů

JUDr. Michal Sýkora, právník

13:45
EMOCE A ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE, neboli PSYCHOSOMATICKÝ POHLED NA IBD

MUDr. Radkin Honzák, ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS

14:45 – 15:30
Panelová diskuse
MUDr. Martin Bortlík, Ph. D., JUDr. Michal Sýkora, právník; MUDr. Radkin Honzák, MUDr. Michal Zikán, Ph.D.,

15:30
Závěr konference

15:45
Členská schůze Pacienti IBD

  • informace o dění v roce 2014
  • informace o transformaci na spolek
  • informace o projektech WC karta a WC kompas

 

DOPROVODNÝ PROGRAM v průběhu konference


Právní poradna
JUDr. Michal Sýkora, právník

Gynekologické problémy, těhotenství a porod IBD pacientek
MUDr. Michal Zikán, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

IBD a děti
MUDr. Kateřina Mitrová, Ph.D., FN Motol, Pediatrická klinika

Klub stomiků
Ing. Marie Ředinová, předsedkyně Klubu stomiků

 

Registrace na konferenci

Na konferenci se může registrovat kdokoliv z řad členů spolek, pacientů i veřejnosti.

  • Registrační poplatek je 150 Kč v den a místě konference; Poplatek je věnován na organizační náklady konference. Pro členy spolek je účast zdarma.

 

Chceme Vás požádat (s ohledem na kapacitu sálu), abyste se přihlásili co nejdříve. Přihlášky budeme přijímat v pořadí podle data doručení až do naplnění sálu, nejdéle do 12. 9. 2014. Pro veřejnost bude registrace otevřena od 20. 8. 2014.

Program konference chceme utvářet spolu s Vámi, takže budeme rádi, když nám budete posílat svoje návrhy na témata v programu konference a případné doplňkové akce.

Vaše komentáře a návrhy můžete poslat prostřednictvím formuláře: