14/05/2013

V občanském spolek si uvědomujeme, že prosazování zájmů pacientů v současném světě, bohužel zaměřeném spíš na ekonomické hodnoty, není jednoduchou činností.

Proto se snažíme najít spojence v naší snaze, abychom mohli společně jednat, vyměňovat si informace a budovat vliv. Nesoustředíme se pouze na regionální organizace a subjekty, ale také využíváme podpory ze zahraničí. 

Ani oborově se neomezujeme pouze na pacientské organizace, ale hledáme i další partnery z oblasti občanské iniciativy, státní správy, lékařských organizací apod. Proto budeme rádi, pokud najdeme společnou cestu s dalšími, kteří by měli zájem o informace nebo i spolupráci. Nejjednodušší cestou je kontaktovat spolek a dohodnout se na dalším postupu.