Ministerstvo zdravotnictví České republiky v současné době připravuje vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost. Jde o změnu indikačního seznamu, který stanoví, kdo, za jakých podmínek a do kterého lázeňského města může vycestovat do lázní.

Od 1.10.2012 mohli čerpat komplexní lázeňskou péči pouze pacienti trpící Crohnovou chorobou, a to v případě, že hodnota CDAI přesáhla 450 bodů. Pacienti trpící ulcerózní kolitidou mohli čerpat pouze příspěvkovou lázeňskou péči, tedy si museli doplácet.

Naše občanské spolek proti této vyhlášce bojovalo téměř dva roky a výsledkem je změna, kdy pacienti s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou budou mít rovné a lepší podmínky v oblasti lázeňské péče.

Nová úprava ve vyhlášce

V prvé řadě (pacienti po zjištění diagnózy anebo ti, kdo v lázních nikdy nebyli) na komplexní lázeňskou péči bude mít nárok každý pacient trpící Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou, pokud se bude jednat o těžkou formu onemocnění (došlo k výmazu námi kritizované hodnoty CDAI 450 bodů a doplnění, že nárok mají i pacienti s ulcerózní kolitidou).

Nárok na opakovanou komplexní lázeňskou léčbu jednou za rok mají nejen pacienti s Crohnovou chorobou, ale nově i pacienti s ulcerózní kolitidou (rozdíl, kdy od 1.10.2012 měli nárok pouze pacienti s Crohnovou chorobou jsme rovněž tvrdě kritizovali), pokud mají opakované výkyvy Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou.

Účinnost vyhlášky

Zatím se jedná o návrh vyhlášky, který by měl nabýt účinnosti dne 1. 4. 2014, maximálně 1. 5. 2014.

O nabytí účinnosti vyhlášky Vás budeme na webových stránkách crohn.cz a v emailových novinkách informovat, stejně jako o vzorovém doporučení, na základě kterého by Vám měla být poskytnuta komplexní lázeňská péče.


JUDr. Michal Sýkora
místopředseda spolek Pacient IBD