Na dotaz čtenářky, zda je možné pojistit se u českých pojišťoven při cestě do zahraničí s chronickým onemocněním odpovídá právník a místopředseda spolek JUDr. Michal Sýkora:

„Dotazoval jsem se u několika pojišťoven – Allianz, Kooperativa a VZP. Všechny mají výluky u nemocí chronických a to tehdy, pokud byl pacient v posledních 12ti měsících hospitalizován kvůli této nemoci.

Pátral jsem i po možnosti připojištění, resp. individuálního pojištění, které by krylo rizika spojené s Crohnovou nemocí anebo UC. Bohužel všechny oslovené pojišťovny odmítly pojistit individuálně na toto riziko.

U Evropské cestovní pojišťovny je situace lepší, platí u ní, že pokud jste půl roku před odjezdem do zahraničí ve stabilizovaném zdravotním stavu, pojistí Vás. Podle sdělení této pojišťovny se za hospitalizaci nepovažuje lázeňská péče, neboť je podpůrná.

Je to pro nemocné pacienty problém – v zásadě mohou cestovat (v klidu, že nebudou muset hradit náklady na případnou léčbu v zahraničí) pouze v době, kdy jsou minimálně 6 měsíců v klidu. Upřímně si však myslím, že pokud by k nějaké pojistné události došlo a pojišťovna měla hradit velké částky, že by z její strany byla snaha se odpovědnosti zprostit.“

Děkujeme za dotaz a zájem. Doufejme, že v budoucnu se situace zlepší a přístup pojišťoven se změní.