Se souhlasem autorky Anety Matunovové uveřejňujeme bakalářskou práci na téma výživa a Crohnova choroba – viz anotace:

“Bakalářská práce je věnována tématu Příprava edukačního plánu pro pacienty s Crohnovou chorobou. V teoretické části se zabývám charakteristikou Crohnovy choroby, diagnostikou, léčbou, významem nutriční terapie u pacientů s touto chorobou a na využití edukace. Praktická část je tvořena dotazníkem se zaměřením na informovanost pacientů o Crohnově chorobě, a to převážně v oblasti správného stravování při tomto onemocnění. Odpovědi z dotazníku jsou zpracovány a využity pro přípravu edukačního plánu, který je uveden v příloze C.”

Bakalářská práce vznikla v roce 2012.

Děkujeme autorce za poskytnutí práce pro zveřejnění.