Problematika idiopatických střevních zánětů může být pro nezúčastněného poměrně nepřehledná, neboť záněty mají sice na první pohled stejnou podobu, ale jedná se o velmi individuální onemocnění, které každý pacient snáší a prožívá jinak.

Proto jsme se pokusili alespoň ve stručnosti shrnout základní informace (charakteristiku onemocnění, léčbu, jednoduchou statistiku, příklady IBD center v ČR, info o činnosti spolek – pacientské organizace), které předkládáme široké veřejnosti i zástupcům médií formou info letáku (PDF soubor o velikosti cca 700 KB) ke stažení a použití.