V České republice se provádí klinická studie nového léku určeného k léčbě Crohnovy
choroby. Účelem studie je vyhodnotit účinnost a bezpečnost tohoto nového léku. V současné době probíhá registrace pacientů, kteří mají Crohnovu chorobu. Chtěl/a byste se této klinické studie zúčastnit?

Pokud byste se chtěl/a zúčastnit, více informací najdete v letáku ke studii (PDF, velikost souboru cca 800 KB)