15/12/2014

Representativní setkání European Crohn‘s and Colitis Organisation v roce 2014 

Ve dnech 12. – 13. 12. 2014 se konalo první reprezentativní setkání ECCO (European Crohn‘s and Colitis Organisation). Místem tohoto setkání pro zástupce z 24 zemí se stala Vídeň.

Česká republika měla svého zástupce z řad Občanského spolek pacientů s idiopatickými střevními záněty, který se zúčastnil jednání pracovní skupiny pacientských organizací.

Diskutována byla zejména problematika guidelines zpracovaných ECCO k problematice IBD. Zástupci pacientských organizací podpořili nezbytnost implementace těchto doporučení v jednotlivých zemí, s ohledem na specifika nastavení zdravotního systému, případně systému sociálního zabezpečení.

Zástupce z České republiky také vyjádřil názor, že je nezbytné zabezpečovat pacientům s IBD nejen přístup ke zdravotní péči, ale snahou musí být také zvyšování kvality života těchto osob a jejich rodin.

Representativní setkání umožnilo svojí formou nezbytné předávání poznatků mezi jednotlivými pacientskými organizacemi členských zemí, a proto bude tato aktivita ze strany ECCO do budoucna rozvíjena. Účastníkům byl mimo jiné také představen plán činnosti ECCO v roce 2015 a členové pacientských organizací z jednotlivých zemí byli pozváni na kongres ECCO, jež se bude konat v Barceloně v únoru 2015.