15/12/2014

Ústavní soud ČR nálezem ze dne 25.3.2014 rozhodl, že se ke dni 31.12.2014 ruší vyhláška č. Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2014.

Ministerstvo zdravotnictví – s ohledem na vyslovený názor Ústavního soudu (velice zjednodušeně řečeno, že podmínky a nároky pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče musí být stanoveny v zákoně)  – začalo připravovat novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Do návrhu zákona naše spolek zasahovalo a dosáhlo významné úpravy, kdy komplexní lázeňská péče (tzv. lázně na křížek) měla být pro pacienty s CN, tak UC bez nesmyslných omezení stanovených v dosavadní vyhlášce. Tato vyhláška dokonce preferovala pacienty s CN před pacienty s UC (pacienti s UC měli nárok pouze na příspěvkovou lázeňskou péči).

Návrh zákona v námi pozměněném znění byl schválen Poslaneckou sněmovnou a byl v listopadu tohoto roku postoupen Senátu. Na schůzi 10.12.2014 Senát návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát nebrojil proti lázeňské novele a lázním jako takovým, ale pouze proti jednomu „přílepku“ jednoho poslance týkající se zveřejňování smluv.

V praxi to znamená, že pokud mají změny nabýt účinnosti od 1.1.2015, bude nutné, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ještě v prosinci návrh vráceného zákona schválila (ať již dle připomínek Senátu nebo bez nich). Jestliže ke schválení nedojde, resp. zákon nenabude účinnosti 1. 1. 2015, ale později, potom v období od 1. 1. 2015 do vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů (což může být i několik týdnů) nebude existovat právní úprava, která by stanovila kdo a za jakých podmínek má nárok na lázeňskou péči – teoreticky lze uvažovat o tom, že nárok by mohl mít každý, kdo by požádal a měl k tomu zdravotní důvod.

Pevně však věříme, že Poslanecká sněmovna a prezident, který zákon musí také podepsat, se zachovají rozumně a udělají všechno proto, aby čerpání lázeňské péče nebylo od nového roku ohroženo. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Dne 11.12.2014
JUDr. Michal Sýkora
místopředseda spolek