06/03/2014

Popis semináře:

Již tradičně bude hovořit MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. o nejnovějších možnostech léčby idiopatických střevních zánětů (např. léčba fekální bakterioteapií). Budou probrány možnosti biologické léčby, studie určené pro pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a zodpovězeny dotazy pacientů.

Registrace na akci byla ukončena. Kapacita semináře je dostatečná, lze se tedy zúčastnit po registraci přímo na místě před začátkem.

Zápis ze semináře Novinky v léčbě IBD

MUDr. Martin Bortlík, Ph. D. se zaměřil především na novinky v medikamentózní léčbě IBD.

Prezentace v bodech

 • vedolizumab
 • golimumab
 • ustekinumab
 • pan doktor informoval o 3 nových imunosupresivních lécích, které jsou v různých fázích, výzkumů, studií a zavádění do prodeje.
 • vedolizumab se jeví jako účinný a dobře snášený především u ulcerózní kolitidy; do ČR by se měl dostat pravděpodobně do dokonce roku 2014;
 • biologika v graviditě
 • pan doktor zmínil souběh medikamentózní (imunosupresivní) léčby a gravidity. Doporučil pacientkám, aby se poradili s gastroenterologem o změnách – vysazení léků během gravidity a nespoléhaly pouze na doporučení jiných specialistů. Příliš rychlé nebo úplné vysazení léčby IBD může vést ke zhoršení zánětu, aniž by to bylo třeba.
 • optimalizace léčby těžké ataky UC
 • optimalizace léčby UC (kombinace, počet dávek)
 • pan doktor mluvil o tom, že rozdělení denní dávky proti-zánětlivých léků (s účinnými látkami mesalazin, sulfasalazin) na více než dvě doby nemá vliv na jejich účinnost; Proto zcela stačí jedna denní dávka léku o odpovídající gramáži.
 • azathioprine + allopurinol
 • pan doktor zmínil to, že allopurinol při podávání společně s imunosupresivem azapthioprinem odbourává jeho vedlejší nežádoucí účinky.
 • methotrextát
 • pan doktor uvedl, že se při léčbě Crohnovi choroby ukazuje jako účinný i uvedený lék, který se používá při léčbě revmatoidní artritidy. Zejména pokud pacient nesnáší nebo u něj neúčinkuje azathioprine;

Více o nejběžnějších lécích najdete na webu crohn.cz.

 • transplantace fekální mikroflóry
 • pan doktor informoval pacienty, že tato léčebná metoda má prozatím neprůkazné výsledky (zhruba u poloviny pacientů zabírá, u druhé poloviny ne); Zejména však funguje při léčbě opakované zánětlivé infekce bakterií Clostridium difficile, která propuká současně s ulcerózní kolitidou. U této choroby je velmi účinná a může pozitivně ovlivnit i průběh ulcerózní kolitidy;
 • v ČR je tato metoda dostupná nejen v ISCARE a. s. a pan doktor podrobně vysvětlil jak léčba probíhá. Během ní se provádí transplantace (podobně jako při koloskopii) stolice od zdravých (příbuzenských) dárců, kde je zdravého mikrobiální skladby stolice. Dárcovská stolice se rozředí a rozmixuje v roztoku, odfiltrují se pevné částice. Pak se roztok se sondou zavede do tlustého nebo tenkého střeva. Účelem je rozmnožení zdravých bakterií a prevence dalších relapsů choroby.
 • v rámci diskuze s pacienty padl názor, zda by nebylo smysluplnější místo medikamentózní léčby proti už vzniklému zánětu, zkusit střevo “přechytračit” (jinak než medikamenty), aby se zánět nevytvářel – na to pan doktor odpověděl, že ano, že samozřejmě jsou podobné výzkumy, ale zatím mimo probiotik v určité fázi (remisi) nemoci nic účinného neexistuje.

další odkazy k transplantci fekální mikroflóry:

Dotazy účastníků

 • výsledky studie léčby Crohnovy choroby tenkohlavcem prasečím
 • pan doktor uvedl, že studie této léčebné metody proběhla a zatím nejsou známy výsledky, které by měly být pro odbornou lékařskou veřejnost zveřejněny v nejbližší době;
 • kvalita života a komplikace po totální kolektomii s ileo pouch anální anastomózou
 • hlavním obsahem dotazu bylo, zda pacient po odejmutí tlustého střeva může znovu onemocnět ulcerózní kolitidou, což pan doktor u vyvrátil, protože byl odebrán postižený orgán. Pacient může onemocnět pouchitidou, což je zánět pouche, případně může mít další komplikace související např. léčbou jiných onemocnění nebo nedodržováním dostatečného množství tekutin. Tělo dokáže nahradit handicap neexistujícího orgánu.
 • pan doktor doporučil pacientům, kteří užívají imunosupresiva očkování proti pneumokokovi, který může způsobit zápal plic (pneumonii); očkování je bezpečné, neboť se provádí inaktivovanou “mrtvou” vakcínou.
 • biosimilars
 • biosimilars jsou podobně jako generika (http://cs.wikipedia.org/wiki/Generikum “ekvivalenty originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany”) obdobou léků, které se používají při biologické léčbě IBD. Na rozdíl od generik jsou však díky chemicko-biologikému principu složitější a i když mají stejný chemický vzorec jako originály, nemusí být zcela shodné.
 • příchod biosimilars na trh sníží ceny originálních léčiv, přesto je však třeba uvést, že nejsou ověřeny klinickými studiemi – více informací k biosimilars, včetně doporučení pro pacienty

Máte dotaz nebo jste se zúčastnili semináře a chcete doplnit výše uvedené informace? Využijte tuto možnost přidáním komentáře pod článek. Děkujeme.