04/04/2013

O nejnovějších možnostech léčby idiopatických střevních zánětů bude hovořit MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. Budou probrány možnosti biologické léčby, studie určené pro pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a zodpovězeny dotazy pacientů.

Seminář se bude konat 4. 4. 2013 od 17:00 na Základní škole pro zrakově postižené, Praha 2, Náměstí Míru 19,