22/04/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vám touto cestou nastínila plán akcí spolek na rok 2009. V druhé polovině měsíce května se uskuteční první z řady níže uvedených seminářů. Semináře pořádáme na Vaše přání.

Na minulých ročnících Svatováclavské konference jste projevili zájem o akce komornějšího typu zaměřené spíše na diskuzi s lékařem na dané téma. Toto pojetí, jak věříme, umožní osobní kontakt účastníků s přednášejícím a dá tak prostor pro kladení dotazů osobních i obecnější povahy. Hlavní organizátorkou seminářů je PhDr. Martina Pfeiferová.

Na co konkrétně se tedy můžeme těšit? Cyklus seminářů je rozdělen dle témat na semináře: IBD a chirurgická léčba, IBD a biologická léčba, IBD a těhotenství, děti s IBD, IBD a výživa a v neposlední řadě IBD a mezilidské vztahy.

Již nyní naleznete na našich stránkách bližší informace k jednotlivým seminářům a samozřejmě i přihlašovací formulář, kam můžete začít psát i své dotazy.

Semináře se budou konat v příjemné konferenční místnosti, kde budeme mít k dispozici i malé občerstvení.

Na podzim pak plánujeme uskutečnit všemi oblíbenou Svatováclavskou konferenci a určitě se podíváme i do Brna.

Doufám, že Vás náš program zaujal a pokud ne, neváhejte se ozvat s podněty a připomínkami.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví,

Vaše předsedkyně….

Mgr. Michala Blažková

M.Blazkova@crohn.cz