20/03/2019

Ve spolupráci s lékaři ze zdravotnických zařízení ISCARE a GENNET jsme připravili průzkum, který zjišťuje vliv IBD onemocnění na plodnost žen i mužů a na ověření informovanosti pacientů v problematice vlivu léčby IBD na plodnost a těhotenství.

Prosíme o pomoc všechny pacienty – s dětmi i bezdětné a také pacienty, kteří teprve o rodičovství uvažují.

Dotazník je dostupný v elektronické podobě (do 20 minut času) na adresách:
Výsledky průzkumu budou publikovány na našem webu www.crohn.cz
Pokud jste dotazník již obdrželi a vyplnili ve vašem IBD centru, prosíme, znovu jej v elektronické podobě nevyplňujte.