15/12/2016

Ve středu 14. prosince 2016 se pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky konalo jednání s pacientskými organizacemi. Tohoto jednání se účastnil také zástupce spolku Pacienti IBD.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová zhodnotila dosavadní spolupráci pacientských organizací s Ministerstvem zdravotnictví ČR jako velmi pozitivní. Přítomný ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík zástupce organizací ujistil, že chce i nadále v této spolupráci pokračovat. Pacientské organizace jsou vnímány jako partner v oblasti zdravotnictví, dochází k intenzivnější komunikaci při řešení mimorezortní problematiky, zejména s rezortem práce a sociálních věcí.

Jednání se účastnila také nemocniční ombudsmanka Fakultní nemocnice Motol Vladimíra Dvořáková. Problematika prosazování zájmů pacientů prostřednictvím nemocničních ombudsmanů byla již diskutována se zástupci pacientských organizací v průběhu roku 2016. Vladimíra Dvořáková představila faktickou činnost ombudsmana ve Fakultní nemocnici Motol.