01/07/2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové lékaři,

jak jistě víte, již delší dobu probíhá v rámci Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty ESPGHAN studie sledující v jednotlivých zemích výskyt malignit a úmrtí u pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD).

Kritéria pro nahlášení pacienta jsou:

  • Diagnóza IBD do 19 let věku
  • Výskyt malignity (po stanovení diagnózy IBD) do 26 let věku
  • Úmrtí do 26 let věku (z jakékoliv příčiny – i zdánlivě nesouvisející s IBD)

 

Chtěl bych Vás moc požádat, pokud jste se v první polovině roku 2015 s pacientem splňujícím tato kritéria setkali, abyste mi dali vědět na emailovou adresu jiri.bronsky@gmail.com. Ošetřujícímu lékaři nahlášeného pacienta náleží odměna ve výši 100 EUR.

Prosím Vás, abyste na výše uvedenou adresu odpověděli i v případě, že jste se s takovým pacientem nesetkali. V rámci studie se sleduje % oslovených lékařů, kteří neodpověděli a kteří odpověděli negativně, aby bylo možno odhadnout skutečný výskyt těchto komplikací onemocnění.

Děkuji Vám mnohokrát za spolupráci a přeji Vám poklidné léto plné odpočinku.

Jiří Bronský

 

Kontakt:

Doc.MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.
Odd. dětské gastroenterologie
Pediatrická klinika
UK 2.LF a FN Motol
V Úvalu 84
150 06, Praha 5
Tel. 22443 2001
jiri.bronsky@gmail.com