12/07/2013

Letni soutez pro pacienty s IBD (foto)

Soutěž pro všechny pacienty se střevními záněty, jejich rodinné příslušníky a přátele v období od 15.7.2013 do 15.9.2013.

Pošlete nám pohlednici ze svého výletu/dovolené v ČR nebo v zahraničí  na adresu našeho spolek  (Občanské spolek IBD, Václava Trojana 5, Praha 10, 104 00). Došlé letní pozdravy zveřejníme na našich facebookových stránkách (Pacienti IBD (Crohn, kolitida)). Vyhodnocení bude provedeno členy výkonného výboru spolek.

Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na Svatováclavské konferenci dne 28.9.2013 v kategoriích:

 1. Nebojím se dálky (pohlednice zaslaná z nejvzdálenějšího místa)

 2. Navštěvuji krásná místa (nejhezčí pohlednice)

 3. Cestuji nejen s toaletním papírem, ale i s humorem (pohlednice s nejvtipnějším vzkazem)

Na pohled nezapomeňte uvést kontakt (jméno a příjmení a adresu nebo kontaktní telefon či e-mail).

Podrobnosti a Pravidla soutěže:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“, se sídlem Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněvěs, IČ: 22720936 (dále jen „spolek“) jako vyhlašovatel soutěže vyhlašuje soutěž „Zasílání pohlednic IBD pacientů aneb nebojme se s IBD cestovat“ skládající se z těchto dílčích soutěží:

1. Nebojím se dálky (pohlednice zaslaná z nejvzdálenějšího místa)

2. Navštěvuji krásná místa (nejhezčí pohlednice)

3. Cestuji nejen s toaletním papírem, ale i s humorem (pohlednice s nejvtipnějším vzkazem)

 Termín vyhlášení soutěže:                   15. 7. 2013

 Termín pro doručení pohlednic:          do 15. 9. 2013

 Místo doručení pohlednic:                 na adresu sídla spolek, tj. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“, Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněvěs,

 Kategorie soutěžících:                        pro všechny pacienty se střevními záněty i jejich rodinné příslušníky a přátele

 Kontaktní osoba vyhlašovatele:          Veronika Hanzlíková, mail: hanzlikova@crohn.cz

 Pohlednice:

Každá pohlednice musí být na zadní straně viditelně označena těmito údaji:

 • jméno a příjmení účastníka
 • adresa nebo kontaktní telefon či e-mail.

 

Hodnocení:

Jednotlivé kategorie budou hodnoceny samostatně a v každé kategorii budou odměněna první tři místa.

Všechny tři dílčí soutěže budou vyhodnoceny 5ti člennou porotou sestavenou z členů výkonného výboru spolek.

V kategorii „Nebojím se dálky“ získají první tři místa pohlednice, které budou zaslány z nejvzdálenějšího místa počítané od sídla spolek.

V kategorii „Navštěvuji krásná místa“ může porota při vyhodnocení přihlédnout na oblíbenost pohlednic u veřejnosti. Pohlednice budou vystaveny na sociální síti Facebook. První tři místa získají pohlednice dle hlasování výkonného výboru spolek.

V kategorii „Cestuji nejen s toaletním papírem, ale i s humorem“ může porota při vyhodnocení přihlédnout na oblíbenost pohlednic u veřejnosti. Pohlednice budou vystaveny na sociální síti Facebook. První tři místa získají pohlednice dle hlasování výkonného výboru spolek.

Všechny obdržené pohlednice budou průběžně přidávány na sociální síti Facebook (www.facebook.com) na stránky „Pacienti IBD (Crohn, kolitida)“ a zde budou vystaveny minimálně po celou dobu trvání soutěže.

Další podmínky soutěže:

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 2. Sdružení si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 3. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 4. Sdružení si vyhrazuje právo přidat další kategorie.
 5. Ve sporných případech si spolek vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 6. Ze soutěže jsou vyloučeni členové výkonného výboru spolek a jejich rodinní příslušníci považující se za osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
 7. Odesláním pohlednice do soutěže účastník soutěže spolek uděluje souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo telefon v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a rovněž souhlas s vystavením pohlednice (rubu a líce, tj. její grafické části a textové části – bez zveřejnění jména, adresy a kontaktu soutěžícího) na webových stránkách spolek, na webové adrese: www.facebook.com a dále na akcích pořádaných spolekm.

 

Výherci:

Výherci budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků prostřednictvím e-mailové pozvánky nebo telefonicky anebo poštou. Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií proběhne na Svatováclavské konferenci dne 28.9.2013 v Praze. První tři místa v každé kategorii obdrží drobné praktické dárky.