29/05/2014

Soutěž pro všechny pacienty se střevními záněty, jejich rodinné příslušníky a přátele

Pošlete nám v období od 1. 6. 2014 do 15.9. 2014 pohlednici nebo fotografii ze svého výletu/dovolené v ČR nebo v zahraničí! Soutěž chce ukázat, že i přes své zdravotní problémy se umíme radovat ze života.

Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na Svatováclavské IBD konferenci dne 27.9.2014 v kategoriích:

 1. Pohlednice (ceny: 1. místo – 3hod. plavba po Vltavě s rautem a živou hudbou, 2. místo – 2hod. plavbě po Vltavě s rautem, 3. místo – nákupní poukázka)
 2. Fotografie (ceny: 1. místo – jednodenní pobyt v penzionu Olomouc, 2. místo – hodinová plavba po Vltavě, 3. místo – nákupní poukázka)

   

Každý soutěžící může zaslat do soutěže pouze jednu pohlednici a jednu fotografii.

Podmínky pro zasílání pohlednic

Pohlednice zasílejte na adresu našeho spolek (Občanské spolek Pacienti IBD, Václava Trojana 5, Praha 10, 104 00). Došlé letní pozdravy zveřejníme na naší facebookové stránce Pacienti IBD. Vyhodnocení bude provedeno formou veřejného losování na Svatováclavské konferenci dne 27.9.2014.

Na pohlednici nezapomeňte uvést kontakt (jméno a příjmení a adresu nebo kontaktní telefon či e-mail a případně komentář k pohlednici, který budete chtít zveřejnit), Vaše jméno ani kontakt nebude u pohlednice na facebookových stránkách uvedeno.

Podmínky pro zasílání fotografií

Fotografie zasílejte e-mailem na adresu . Obdržené letní fotografie zveřejníme na naší facebookové stránce Pacienti IBD, kde budete rozhodovat o vítězi „lajkováním“ (označení To se mi líbí) fotografií. Vítězi budou fotografie s největšími počty hlasů (označení To se mi líbí).

Na fotografii musí být vyfocen soutěžící (možné jsou i tzv. selfie fotky) a fotografie musí pocházet z aktuálního soutěžního období. Do e-mailu nezapomeňte uvést své jméno a místo, odkud fotografie pochází (případně komentář k fotce, který budete chtít zveřejnit). Vaše jméno ani kontakt nebude u fotografie uvedeno.

 

Podrobnosti a Pravidla soutěže

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“, se sídlem Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněvěs, IČ: 22720936 (dále jen „spolek“) jako vyhlašovatel soutěže vyhlašuje soutěž „“ skládající se z dílčích soutěží:

1. Pohlednice

2. Fotografie (soutěž o nejoblíbenější fotografii zaslanou z cest a výletů)

Termín trvání soutěže: 1.6.2014 – 15.9.2014

Termín pro doručení pohlednic/fotografií: do 15. 9. 2014

Kategorie soutěžících: pro všechny pacienty se střevními záněty i jejich rodinné příslušníky a přátele

Kontaktní osoba vyhlašovatele: Veronika Hanzlíková, mail:

Pohlednice

Každá pohlednice musí být na zadní straně viditelně označena těmito údaji:

 • jméno a příjmení účastníka
 • adresa nebo kontaktní telefon či e-mail

Místo doručení pohlednic: na adresu sídla spolek, tj. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PACIENTŮ S IDIOPATICKÝMI STŘEVNÍMI ZÁNĚTY „Pacienti IBD“, Václava Trojana 1483/5, 104 00 Praha 10 – Uhříněvěs

Fotografie

Na každé fotografii musí být vyfocen soutěžící a v e-mailu, kterým bude zasílat svoji fotografii, musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení účastníka
 • místo, kde byla fotografie pořízena

E-mailový kontakt pro doručení fotografií:                 

Hodnocení

Obě kategorie budou hodnoceny samostatně a v každé kategorii budou odměněna první tři místa. Vítězové budou určeny veřejným losováním v kategorii Pohlednice a hlasováním na facebookových stránkách spolek za pomocí označování „To se mi líbí“ v kategorii Fotografie.

Všechny obdržené pohlednice/fotografie budou průběžně přidávány na sociální síti Facebook (www.facebook.com) na stránky „Pacienti IBD (Crohn, kolitida)“ a zde budou vystaveny od doručení minimálně po celou dobu trvání soutěže.

Výherci

Výherci budou vyhlášeni na Svatováclavské konferenci dne 27.9.2014 v Praze. Přítomným výhercům budou ceny předány v rámci konference, ostatním budou zaslány poštou nebo po domluvě předány osobně.

Ceny

v kategorii Pohlednice:

 • 1. místo – plavba po Vltavě s rautem a živou hudbou (délka trvání 3 hodiny, od společnosti River Trip – www.rivertrip.cz)
 • 2. místo – plavba po Vltavě s rautem (délka trvání 2 hodiny, od společnosti River Trip – www.rivertrip.cz)
 • 3. místo – nákupní poukázka

 

v kategorii Fotografie:

 • 1. místo –jednodenní pobyt v penzion Olomouc od Penzion Olomouc – www.penzionolomouc.com)
 • 2. místo – plavba po Vltavě (délka trvání 1 hodina, od společnosti River Trip – www.rivertrip.cz)
 • 3. místo – nákupní poukázka

 

Další podmínky soutěže

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 2. Sdružení si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 3. Fotografie s nevhodným obsahem nebudou zveřejněny.
 4. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 5. Sdružení si vyhrazuje právo přidat další kategorie nebo změnit výherní ceny.
 6. Ve sporných případech si spolek vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 7. Ze soutěže jsou vyloučeni členové výkonného výboru spolek a jejich rodinní příslušníci považující se za osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
 8. Odesláním pohlednice nebo fotografie do soutěže účastník soutěže spolek uděluje souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo telefon v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a rovněž souhlas s vystavením pohlednice/fotografie (bez zveřejnění jména, adresy a kontaktu soutěžícího) na webových stránkách spolek, na webové adrese: www.facebook.com (Pacienti IBD (Crohn, kolitida) a dále na akcích pořádaných spolekm.