06/07/2015

Pošlete nám v období od 6. 7. 2015 do 15.9.2015 fotografii (pořízenou od 1.5.2015 do 15.9.2015) ze svého výletu/dovolené v ČR nebo v zahraničí! Soutěž chce ukázat, že i přes své zdravotní problémy se umíme radovat ze života.

Soutěž pro všechny pacienty se střevními záněty a jejich rodinné příslušníky

Vítězové budou vyhlášeni a oceněni na Svatováclavské IBD konferenci dne 19.9.2015.

Kategorie výher:

 1. Dva výherci budou vyhlášeni na základě hlasování (největšího počtu „like“ u konkrétních fotografií) na Facebooku Pacienti IBD
 2. Dva výherci dále budou vylosováni ze zbývajících fotografií (tedy těch, co nebudou mít největší počet „like“) přímo na Svatováclavské konferenci.

Podmínky pro zasílání fotografií

Fotografie zasílejte e-mailem na adresu . Fotografie poslané zprávou skrz Facebook nebudou do soutěže zařazeny.

Obdržené letní fotografie zveřejníme na naší facebookové stránce Pacienti IBD, kde budete rozhodovat o vítězi “lajkováním” (označení To se mi líbí) fotografií. Vítězi budou dvě fotografie s největšími počty hlasů (označení To se mi líbí) a další dvě fotografie budou vylosovány přímo na Svatováclavské konferenci 19.9.2015.

Na fotografii musí být vyfocen soutěžící (možné jsou i tzv. selfie fotky) a fotografie musí pocházet z období od 1.5.2015. Do e-mailu nezapomeňte uvést své jméno a místo, odkud fotografie pochází (případně komentář k fotce, který budete chtít zveřejnit). Vaše jméno ani kontakt nebudou u fotografie uvedeny.

Pravidla soutěže

PACIENTI IBD z.s., se sídlem Polská 1664/15, 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČ: 22720936 (dále jen „spolek“) jako vyhlašovatel soutěže vyhlašuje soutěž „Letní fotografická soutěž aneb nebojme se s IBD cestovat 2015“. Do soutěže boudou přihlášeny všechny fotografie za rok 2015, které budou zaslány na e-mailovou adresu

 • Termín trvání soutěže: 6.7.2015 – 15.9.2015 (fotografie musí být pořízené v období od 1.5.2015)
 • Termín pro doručení fotografií: do 15. 9. 2014 (včetně)
 • Kategorie soutěžících: pro všechny pacienty se střevními záněty i jejich rodinné příslušníky
 • Kontaktní osoba vyhlašovatele: Veronika Hanzlíková, mail:

Podmínky pro doručení fotografií: Na každé fotografii musí být vyfocen soutěžící a v e-mailu, kterým bude zasílat svoji fotografii, musí být uvedeno:

 • jméno a příjmení účastníka
 • místo, kde byla fotografie pořízena

E-mailový kontakt pro doručení fotografií: 

Hodnocení

Dva vítězové budou určeni hlasováním na facebookových stránkách spolek za pomocí označování „To se mi líbí“  a další dva vítězové budou vylosováni na Svatováclavské IBD konferenci 19.9.2015.

Všechny obdržené fotografie budou průběžně přidávány na sociální síti Facebook na stránky „Pacienti IBD (Crohn, kolitida)“ a zde budou vystaveny od doručení minimálně po celou dobu trvání soutěže.

Výherci

Výherci budou oficiálně vyhlášeni a vylosováni na Svatováclavské konferenci dne 19.9.2015 v Praze. Přítomným výhercům budou ceny předány v rámci konference, ostatním budou zaslány poštou nebo po domluvě předány osobně.

Ceny

Pobyt v penzionu Poppovi v Šatově u Znojma, vstupenky na prohlídku zámku Loučeň, vstup do Aquapalace Praha, vstup do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře, poukaz na nákup nápojů Bubbleology, produkty tradiční čínské medicíny a výživová konzultace

Sponzoři

Penzion Poppovi Šatov, Zámek Loučeň, Aquapalace Praha, Muzeum čokolády a marcipánu v Táboře, Bubbleology, Václav Kalouš Centrum TČM, Vědomá výživa

Další podmínky soutěže

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 2. Pacientská organizace si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.
 3. Fotografie s nevhodným obsahem nebudou zveřejněny.
 4. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 5. Sdružení si vyhrazuje právo přidat další kategorie nebo změnit výherní ceny.
 6. Ve sporných případech si spolek vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
 7. Ze soutěže jsou vyloučeni členové výkonného výboru spolek a jejich rodinní příslušníci považující se za osoby blízké ve smyslu občanského zákoníku.
 8. Odesláním fotografie do soutěže účastník soutěže spolek uděluje souhlas, aby zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a rovněž souhlas s vystavením fotografie (bez zveřejnění jména, adresy a kontaktu soutěžícího) na webových stránkách spolek, na webové adrese: www.facebook.com (Pacienti IBD (Crohn, kolitida) a dále na akcích pořádaných spolekm.