20/04/2013

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou medikamentózně léčitelné, ale zatím NE vyléčitelné, proto je léčba dlouhodobá.

Léky používané v léčbě IBD dělíme do skupin dle farmakologického hlediska (viz tabulka níže). Každá z těchto skupin, případně jejich kombinace, je využívaná v určité fázi onemocnění jak u CD, tak i UC.

Zjednodušené schéma: aminosalicyláty → kortikoidy → imunosupresiva → biologická léčba.

Léčivé přípravky jsou vyráběny v různých lékových formách (tablety, klysmata, injekce,…) uzpůsobených pro nejvhodnější aplikaci.

Jako u všech léků se mohou objevit nežádoucí účinky různé závažnosti. Pokud se objeví, je třeba je nahlásit lékaři, aby se případně upravila terapie.

Pokud plánujete počít dítě, je vhodné to konzultovat se svým lékařem (gastroenterolog a gynekolog) a nastavit léčbu tak, aby to bylo bezpečné jak pro matku, tak i pro dítě.

Základní informace o jednotlivých skupinách a účinných látkách se dozvíte na našich stránkách, podrobnější informace o jednotlivých léčivých přípravcích naleznete na stránkách SÚKLu (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv) v sekci databáze léku. Ne všechny informace musí být aktuální, jelikož medicína se vyvíjí relativně rychle.

Dalším podobným informačním zdrojem může být portál O lécích.

Proto se nebojte ptát svého lékaře, který má ve svém oboru přehled!

Léky nejčastěji používané v léčbě IBD

SkupinaÚčinná látka
AminosalicylátyMesalazin
Sulfasalazin
KortikosteroidyBudesonid
Prednison
Methylprednisolon
AntibiotikaCiprofloxacin
Metronidazol
ImunosupresivaAzathioprin
6-merkaptopurin
Biologická léčbaInfliximab
Adalimumab