20/04/2013

Doplatky na léky

Jednou z nejdůležitější informací v případě léčiv je pro pacienta informace o doplatcích léků. Ceny léků se v jednotlivých lékárnách liší.

V současné době je lékárnami dle zákona č. 261/2007 Sb. vybírán regulační poplatek 30Kč za recept (pokud je hrazen zdravotní pojišťovnou). Na receptu mohou být předepsány dva léčivé přípravky (LP), pokud se ovšem nejedná o recept s modrým pruhem (tzv. „opiátový“). Pro pacienta je tedy důležité vědět, že mohou mít na jednom receptu předepsány dva léčivé přípravky za jeden regulační poplatek. Některé lékárny navíc poskytují bonusy, které anulují regulační poplatek.

V různých lékárnách se můžeme setkat s rozdílními doplatky na stejné léčivé přípravky.

Zjednodušeně, co je to doplatek a proč se mění?

Doplatek na léčivo je tvořen cenou výrobce plus marží distributora a lékárny, který je ponížený o úhrada pojišťovny (tj. doplatek = cena výrobce + marže – úhrada pojišťovny).

A nyní důvody, proč tomu tak je:

Největší vliv na ceny léků má odbyt konkrétního léčivého přípravku v lékarně. Například v lékárně, kde je velký odbyt určitého LP, je možnost získat cenové zvýhodnění od dodavatele, případně lékárna může snížit svoji vlastní marži.

Podstatný vliv na doplatky má také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). SÚKL mění úhrady každý měsíc (ne u všech LP), takže se může stát, že někdy je lék bez doplatku a v jiných měsících ne.

Změny v doplatcích na LP nejsou samozřejmě způsobeny jen změnou úhrad SÚKLu. Více najdete na http://www.lekarnici.cz/Pro-verejnost/Informace-pro-verejnost/Proc-lek-stoji-vsude-jinak-.aspx.

Z toho vyplývá, že je potřeba se v lékárnách ptát. Obecně ale platí pravidlo, že lékárny poblíž ordinace gastroenterologa nebo spíše center na léčbu IBD  mají obvykle výhodnější ceny a léky skladem. Takto „specializované“ lékarny také mají větší šanci sehnat léky, přestože je zrovna jejich výpadek na trhu (týká se nemocničních lékáren).

Další informace