25/02/2014

Z iniciativy Zdravotnických novin se 4. 2. 2014 konalo setkání lékařů a zástupců pacientských spolek k tématu biosimilars (viz web Sandoz ČR) na českém trhu. 

Setkání jsme se také zúčastnili a přinášíme závěrečné shrnutí v plném znění, které otiskly ZN 24. 2. 2014.

Obč. spolek chce nabídnout členům a pacientům co nejvíce informací, aby mohli zvolit bezpečnou, účinnou a dostupnou léčbu. Vzhledem k možnostem spolek a spolupráci s lékaři je naše stanovisko takové, že pacienti by měli vzít v úvahu doporučení lékaře, doporučení SÚKL i skutečnost, že biosimilars nejsou dosud ověřena klinickými studiemi.

Zároveň upozorňujeme, že pokud došlo k alergické reakci na Infliximab, nelze přijímat ani odvozený lék (biosimilars).