15/12/2015

Zástupkyně naší organizace Lucie Laštíková a Lenka Slabá se ve dnech 1. a 2. prosince 2015 účastnily konference společnosti AbbVie – s názvem Patients Metric’s in IBD, zaměřené na měření kvality péče a průběhu onemocnění nejen u pacientů trpících nespecifickými střevními záněty, a na to, jak může veřejné sdílení informací pomoci např. při výběru nemocnice či ambulance. 

Zástupkyně Pacienti IBD z.s. na kongresu

 

Akce se konala v předvánoční Vídni v hotelu Hilton Danube Waterfront. Zastoupeno bylo hned několik států, přednášky o stavu a možnostech hodnocení péče a sdílení informací o stavu pacientů představili řečníci ze Spojených států amerických, z Kanady, z Maďarska, z Norska, Velké Británie a mnoha dalších zemí. Na konkrétních příkladech ukázali, jak např. pomocí dotazníkové metody lze dlouhodobě sledovat změny ve stavu nejen u IBD pacientů a adekvátně tak reagovat na jejich problémy. 

Informace prezentované na kongresu

Mezi lékaři a zdravotními sestrami bylo zastoupeno také několik pacientů z pacientských spolek, krom České republiky např. také z Rakouska a z Velké Británie, kteří lékař
ům představili, s jakou problematikou se potýkají oni a které změny by přispěli ke zlepšení kvality jejich péče a prospěli tak jejich zdravotnímu stavu.

Zástupkyně Pacienti IBD z.s. na kongresu