05/11/2013

Dne 17. října 2013 se v Evropském parlamentu konala konference, kterou pořádala EFCCA (spolek zastřešující jednotlivé pacientské IBD organizace z evropských zemích) ve spolupráci s ECCO (odborná nezisková organizace pro lékaře) a evropskou gastroenterologickou společností.

Na konferenci se kromě našeho spolek, které reprezentoval místopředseda spolek Michal Sýkora, dostavilo více než 70 delegátů, zahrnující jednotlivé pacientské organizace v Evropě, dále představitele Evropského parlamentu a rovněž zástupce lékařů.

Výsledkem konference bylo přání pacientských organizacích, aby pacienti s nemocemi IBD nebyli diskriminováni a měli rovný přístup při přístupu k léčbě, zejména biologické a dalším zdravotnickým službám. Rovněž byla diskutována otázka zákazu diskriminace a lepšího přístupu pacientů ke vzdělání a na trh práce.

Přítomní poslanci Evropského parlamentu přislíbili, že tato opatření, která zajistí rovnost pacientů s IBD nemocemi v oblasti poskytování zdravotní péče a odstraní překážky v přístupu ke vzdělání a na to navazující vstup na trh práce, podpoří.

Pevně věříme, že nezůstane pouze u slibů a evropská nařízení a směrnice pomohou k rovnému přístupu k léčbě a odstraní negativní důsledky, kterým pacienti musí čelit v soukromém životě.

Záznam konference na YouTube videu (3 hodiny a47 minut) na webu EFCCA.