11/12/2013

Citujeme z webu olecich.cz:

Kniha „Příběhy léků“ cílí na širokou veřejnost a dává si za úkol nastínit vznik, vlastnosti a působení léčivých přípravků v těle člověka. Díky zajímavým a často opomíjeným informacím se snaží podpořit bezpečnější používání léků.

„Tato publikace v žádném případě nemá být návodem k použití léků. Je to spíše malý výlet po největších pozoruhodnostech, který by mohl návštěvníka inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně,“ uvádí autor knihy Tomáš Cikrt.

Kniha je dostupná v několika verzích, a to ve formátu pdf, dále v audioverzi a nakonec také v podobě aplikace do mobilního telefonu a pro tablety.