10/03/2016

Dne 1. 3. 2016 se pod záštitou JUDr. Lenky Tesky Arnoštové, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví, konalo jednání s pacientskými organizacemi. Tohoto jednání se zúčastnil také zástupce Pacienti IBD z.s.

Po úvodním slovu představila náměstkyně ministra zdravotnictví problematiku, která je v současné době intenzivně řešena ve prospěch pacientských organizací. Jedná se zejména o otázku vzácných onemocnění, příspěvků pro celiaky, úhradu nízko bílkovinových přípravků apod.

Program pro pacientské organizace

Zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR informovali o připravovaném programu pro pacientské organizace. Projekt bude Ministerstvem zdravotnictví ČR podán v rámci operačního programu Zaměstnanost. Pokud bude projekt schválen, je očekáváno zahájení v průběhu posledního čtvrtletí roku 2016. Realizace projektu je plánována na 3 roky.

Projekt by měl zejména:

  • podpořit platformu pacientských organizací – vznik útvaru na Ministerstvu zdravotnictví ČR – kontaktní místo pro pacientské organizace,
  • podpořit vzdělávání pacientů a studentů medicíny na lékařských fakultách o problematice pacientských organizací,
  • zajistit tvorbu komplexní analýzy – postavení pacientských organizací ve světě, implementace příkladů dobré práce na podmínky České republiky.

Legislativní procesy – novela zákona o léčivech a zdravotních službách

Dále byla podána informace o probíhajícím legislativním procesu v Poslanecké sněmovně ohledně novelizace zákona o vzdělávání lékařů, zákona o zdravotních sužbách a protikuřáckého zákona. Připravována je novela zákona o léčivech – omezení reexportu léčiv, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o vzdělávání zdravotních sester.

Zástupcům pacientských organizací byla poskytnuta informace o celorepublikovém setkání nemocničních ombudsmanů připravovaném v termínu 18. 3. 2016. Snahou Ministerstva zdravotnictví ČR je dosáhnout nezávislosti těchto ombudsmanů na vedení jednotlivých nemocnic, které jsou přímo řízeny přímo ministerstvem.

Přizvaná zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR představila činnost lékařské posudkové služby a změny vyplývající z přijetí služebního zákona. Jedná se zejména o dopad do personální oblasti posudkové služby – ukončení činnosti posudkových lékařů starších 70 let věku za podmínek stanovených výše uvedeným zákonem.

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta podal informaci o úhradě léčivých přípravků pacientům s Parkinsonovou chorobou.

Další jednání pacientských organizací pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR by se mělo uskutečnit ve druhém čtvrtletí tohoto roku.