11/12/2013

V rámci spolupráce s obecně prospěšnou společností AD VITAM, bychom Vám chtěli představit projekt INVESTICE DO ŽIVOTA a nabídnout možnost účastnit se ho. 

Projekt v krátkosti představí garant projektu a předsedkyně správní rady AD VITAM, o.p.s. MUDr. Ivana Štverka Kořínková:

Obracíme se na Vás s nabídkou účasti v projektu INVESTICE DO ŽIVOTA, kterým chceme podpořit pacienty mladšího a středního věku s různými typy chronického autoimunitního onemocnění. Projekt bude mít dvě základní části:

V první části bychom se rádi zaměřili na nový způsob práce s informacemi z oblasti podpory zdraví, psychologie, financí a sociálně právních souvislostí, které ovlivňují kvalitu života s nemocí.

Druhá část projektu bude zaměřena na podporu udržení zdravotní a sociální soběstačnosti a možnosti odpovídajícího pracovního uplatnění. V roce 2014 – 2015 budeme projekt realizovat v karlovarském a ústeckém kraji, možný je přesah i na Českolipsko.

Účast v projektu bude bezplatná, na projekt žádáme finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Počítáme s účastí 45 až 50 osob. 

NEPŘEHLÉDNĚTE: podrobné informace k projektu INVESTICE DO ŽIVOTA – PDF (0,5 MB)

Předpokládáme úzkou spolupráci s předními odborníky v jednotlivých tematických oblastech a s občanským spolekm pacientů s idiopatickými střevními záněty.

Formou přiloženého krátkého dotazníku bychom rádi bychom zjistili jaké jsou Vaše potřeby, přání a možnosti. Dotazník nám poskytne orientační informaci o Vašem zájmu a na základě Vašich odpovědí pak budeme připravovat společné setkání, kde vám celý projekt představíme podrobněji.

Vzhledem k předpokládané spolupráci s Vámi je dotazník adresný, všechny uvedené údaje budou použity výhradně pro potřeby komunikace mezi námi vzájemně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Dotazník pro odeslání emailem (DOC) – po vyplnění prosím odešlete dotazník na e-mailovou adresu:  nebo

dotazník pro odeslání poštou (PDF) – odešlete v tištěné podobě na adresu:
MUDr. Ivana Štverka Kořínková, Solná 1630/24, 153 00 Praha – Radotín.

Vážím si času, který věnujete vyplnění našeho dotazníku a těším se na spolupráci s Vámi.