09/08/2013

Chirurgická léčba – operace střev související s IBD může zahrnovat i uměle chirurgicky založené vyústění tlustého střeva, tenkého střeva (nebo močovodu) – stomii. 

V České republice se osvětové a informační činnosti věnuje jak pacientské spolek stomiků – česká pobočka světového ILCO, tak i další aktivity a webové stránky: stomici.cz a stomie.cz.

Na těchto webech můžete získat nejen všechny potřebné informace (o zdravotních pomůckách, péči o stomii atd.), ale dozvědět i o dalších aktivitách a setkáních nebo se můžete stát členem pacientské komunity.