15/04/2014

Ve dnech 3. – 6. dubna 2014 se v rakouském městě Graz konala valná hromada neziskové organizace EFCCA (Evropské federaci asociací pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu), která zastřešuje 28 evropských pacientských organizací zabývající se problematikou pacientů s Crohnovou nemocí a Ulcerózní kolitidou.

Naše občanské spolek Pacienti IBD je členem evropské asociace od roku 2011, proto se dva členové  výkonného výboru – Helena Krejčí a Michal Sýkora, účastnili této valné hromady. Celý pátek a sobotní dopoledne trval pracovní program, kdy mj. byl diskutován a schválen pracovní plán, strategický plán, výroční zpráva za minulý rok, minulý rozpočet, nový rozpočet a rovněž proběhly volby části vedení EFCCA. Naši delegáti se aktivně účastnili valné hromady, hlasovali pro drtivou většinu usnesení, u jednoho bodu (týkající se strategického plánu) se zdrželi hlasování.

 

V sobotu byl jednomyslně znovuzvolen do čela EFCAA Marco Greco a jako člen výboru byl zvolen první zástupce východní Evropy Martin Kojinkov z Bulharska.

Informace a spolupráce s pacientskými spolekmi z okolních států 

Během sobotního večera jsme navázali nové vztahy s dalšími pacientskými organizacemi v Evropě. Zajímali jsme se také o problematiku WC karet a mobilní aplikace WC mapy v blízkých zemích (Slovensko, Rakousko, Německo a Slovinsko). Vyhledávač toalet existuje v Německu, v Rakousku (je omezen pouze na Vídeň), Slovensku a Slovinsku (jedná se pouze o internetovou aplikaci). Naše spolek, které plánuje v tomto roce uvést v život WC karty a vyhledávač WC, bude tak jediné v okolních zemích, které tyto dva projekty propojí.

Další diskutovanou otázkou byly členské poplatky – členské poplatky mají  všechny námi oslovené země, a to od 10 € (cca 270,- Kč) až do cca 500 Kč (Velká Británie).

 

 

Příští valná hromada se bude pravděpodobně konat v Bruselu, na kterou bude pozván z každé země pouze jeden delegát, neboť náklady spojené s účastí delegátů hradí výlučně EFCCA a valná hromada vyjádřila názor, že v současné ekonomické situaci je žádoucí náklady snížit.